Organizatorzy


Katedra Historii Społecznej i Edukacji IH UMCS


Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN


Polska Prowincja Zakonu Pijarów

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Kalina Bartnicka

dr hab. prof. UP Katarzyna Dormus

prof. dr hab. Jarosław Gajewski

prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa

prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz

dr hab. prof. UG Kazimierz Puchowski

dr hab. prof. UMCS Dariusz Słapek

prof. dr hab. Zofia Zielińska

prof. dr hab. Michał Zwierzykowski

prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk