PatroniPolskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym


Towarzystwo Historii Edukacji


Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
PATRONI HONOROWI

Arcybiskup Metropolita Warszawski


Ojciec Generał Zakonu Pijarów