Nowy termin nadsyłania zgłoszeń

Nowy termin nadsyłania zgłoszeń

W odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych udziałem w konferencji organizatorzy wydłużyli termin nadsyłania zgłoszeń do 15 kwietnia i poszerzyli tematykę wystąpień o zagadnienia związane z pijarami oraz edukacją w XVIII w.